The General Data Protection (GDPR)

Om een goede gezondheidszorg te kunnen verlenen hebben we verschillende gevens nodig van onze patiënten. 
Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving, is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om mee te delen welke gegevens we verzamelen en wat we er mee doen.

Welke gegevens ?

* identificatiegegevens
* rijksregisternummer
* mutualiteit
* gevens over gezondheid (diagnose, amamnese, famiale omstandigheden, behandeling,.......)
* financiële gegevens
 
De praktijk Tashi verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de wet


Worden gegevens gedeeld met anderen?

De gegevens die we van u hebben vallen onder het beroepsgeheim.
We delen het enkel met bevoegden, indien nodig ( andere zorgverleners, huisartsen)
Wanneer we verplicht zijn vb. mutualiteit, RIZIV, verzekeringen.


Hoe lang worden gegevens bewaard?

We zijn verplicht om het medisch dossier 30 jaar te bewaren


Welke rechten heeft u over de gegevens die we van u bewaren?

* u heeft het recht op inzage in het dossier en recht op een kopie. Indien u dit nodig acht , dient u een schriftelijk verzoek te sturen naar u behandelende therapeut
* de gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van behandelrelatie en wettelijke verplichting, niet op grond van toestemming.


Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaren van uw gegevens in het dossier is de behandelende kinesitherapeut of osteopaat, die alle gegevens noteert. Zijn/haar contactgegevens zijn groepspraktijk Tashi, Spoorwegstraat 1E, 9255 Buggenhout.
Indien u een klacht heeft over specifiek de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Tashi team: Martine Boeykens, Eliesa Lamote,Pieter D`Hondt
Spoorwegstraat 1 E
9255 Buggenhout
tel: 052/33.63.84 

 
 
ë