HEALTH OUR PASSION !Voor ons komt gezondheid op de éérste plaats. Deze is uiteraard veel breder dan de afwezigheid van ziekte te gebreken. Wij zijn van oordeel dat de mens zelf een positieve invloed kan hebben op zijn eigen gezondheid, zowel door zijn innerlijk instelling als door zijn manier van leven.
Daarom wordt gezondheid meer gezien als staat van fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, en niet louter van afwezigheid van ziekte.
Niets bestaat geïsoleerd, zowel gezondheid niet , als ziekte niet.
Ook de mens staat niet los van zijn omgeving maar maakt deel van alles uit.
Alles waarmee hij te maken heeft, zijn familie, werk, sociale relaties, gezonde voeding, milieu, voldoende beweging en het voorkomen van stress, heeft een effect op zijn gezondheid. En uiteindelijk op zijn gevoel van welbevinden.
 
Hedendaags wordt er veel gefocused op topics als ‘het belang van voldoende beweging’, ‘voeding’, ‘op tijd ontspannen’ en ‘rust’.
Ook geloof, meditatie en mindfulness dragen uiteindelijk hun steentje bij tot een bredere kijk op het begrip ‘gezondheid’ .
 
Wij als therapeuten kunnen alleen maar steunende kracht zijn om iemand met een problematiek gezonder te maken.
 
De mens draagt van nature een zelfgenezend vermogen in zich. Wij kunnen enkel helpen om dit te activeren.
ë