Wat is osteopathie?

 

Osteopathie is een uitsluitend manuele behandelingsmethode en geneeskunst, gebaseerd op de filosofie dat klachten ontstaan uit storingen in de beweeglijkheid van weefsels in het lichaam (wervels, gewrichten, spieren, organen, fascia)
Een verminderde beweeglijkheid van deze weefsels veroorzaakt een verstoorde doorbloeding en / of zenuwgeleiding in deze weefsels. Zo geraakt het lichaam uit evenwicht wat kan leiden tot allerlei klachten en ziektes, zelfs op andere plaatsen in het lichaam.
Osteopaten zijn opgeleid om de oorzaken van een verstoorde balans in het lichaam te vinden en manueel te behandelen, zodat het zelfhelende vermogen van het lichaam geoptimaliseerd wordt. Osteopathie baseert zich op anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie.
Osteopathie wordt door ons gezien als complementaire ( en geen alternatieve) geneeswijze die niet probeert het symptoom van de klacht te verzorgen, maar wel het evenwicht van lichaamsfuncties via  "manipulatie's" helpt te herstellen.
Als één lichaamsfunctie of één orgaan hapert, zal gewaarwording door heel lichaam gevoeld worden. Dergelijk onevenwicht ligt aan de basis van fysieke aandoeningen zoals pijn,vermoeidheid, enz.....
 
Wenst u meer informatie?
Aarzel niet en neem contact op
 
 
Werkwijze van osteopathie:
 
 
Een eerste behandeling bij de osteopaat bestaat uit uitgebreid intakegeprek, klinisch onderzoek en een eerste behandeling.
Bij intakegesprek informeert de osteopaat naar de klachten en de medische voorgeschiedenis van de patiënt.
Aangezien bewegingsbeperkingen in het lichaam al geruime tijd aanwezig kunnen zijn, zal de osteopaat zich tijdens een voorgesprek een idee vormen over de medische voorgeschiedenis. Heel wat bewegingsbeperkingen ontstaan post-traumatisch ( na trauma of ongeval). Dergelijke trauma's kunnen gedurende jaren en ook in de toekomst nog altijd blijvende invloed uitoefenen op het optimaal functioneren van het lichaam van de patiënt.
Daarna wordt het lichaam manueel door de osteopaat onderzocht op bewegingsbeperkingen.Hierbij zit of ligt patiënt ( meestal in ondergoed) op behandelbank.
De osteopaat gebruikt zijn hoog ontwikkelende palpatie ( vaardigheid om te voelen met de handen) om na te gaan welke zone's in lichaam behandeld moeten worden. De lichaamshouding, beweeglijkheid en weerstand van spieren en gewrichten worden onderzocht. Indien nodig voert de osteopaat specifieke testen uit. Er wordt uiteraard rekening gehouden met eventuele radiografiën, echo en scans die patiënt meebrengt.
Na afloop van het onderzoek zal de osteopaat zijn bevindingen met u bespreken en toelichten.
Daarna start de behandeling.
Het onderzoek en de behandeling wordt door de osteopaat met de handen uitgevoerd, er wordt geen apparatuur gebruikt.
De handen van de osteopaat wordt uiteindelijk hoofdzakelijk gestuurd op basis van de verkregen sensibele informatie. Dit koppelt hij aan de verkregen informatie bij het intakegesprek, bij de bespreking van medische voorgeschiedenis, de klachten en bij de observatie van zit, lig, staande houding.
Een geoefende osteopaat zal, bij het verwerkingssysteem van alle informatie de handen als ware intuïtief laten reageren om zo de meest efficiënt therapeutische behandeling mee te geven.
Sommige manuele technieken kunnen vrij direct en stevig zijn, andere zijn dan weer eerder zacht en ontspannend, afhankelijk van de aard van de bewegingsbeperking en de fysieke toestand van de patiënt. Een osteopaat is opgeleid om ernstige medische afwijkingen, die verder onderzoek en behandeling, uit te sluiten en indien nodig met de huisarts te overleggen.
De osteopaat stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Patiënt geneest met andere woorden zichzelf, de osteopaat geeft enkel een zet in de juiste richting.
Afhankelijk van de klacht kan volgende consult na 1 week of enkele weken later volgen.
 
Wenst u meer informatie?
Aarzel niet, neem contact op

 
Tarieven osteopathie : vanaf 01/01/2020

eerste consult met intake-gesprek : €55
 
vervolgconsult : €40
 
 

Wanneer osteopathie?

ë